Tweede ronde, gehonoreerde projecten 2015

Aan het einde van kalenderjaar 2015 berichten wij u over een tweetal projecten die zijn ingediend in de tweede ronde van projectaanvragen en die wij ook gehonoreerd hebben. Hieronder volgt een korte beschrijving van beide projecten. Aangezien beide hieronder omschreven projecten niet ons gehele budget beslaan en de vaste bijdrage aan het ziekenhuis in Necha is komen te vervallen, blijft er aan het einde van 2015 nog een budget van €970 als ‘niet besteed’ op onze rekening staan. Uiteraard zullen we dit restant meenemen naar 2016 aan door u nog te kiezen goede doelen.

Project 1:

Projectnaam: Necha Janajagariti Primary School.

Aanvraag door: Ton van de Ven namens Rohit Phuyal uit Nepal.

Doel van het project: Nieuw toiletgebouw voor de schoolkinderen.

Omschrijving: Na de aardbeving in april is het gebouw van de sanitaire voorzieningen van de school gedeeltelijk ingestort. Tevens is de grond rondom de school verzakt. Het toiletgebouw voor de kinderen dient gerestaureerd te worden. Ook dient de grond aan de achterzijde van de school geëgaliseerd te worden om verdere verschuivingen te voorkomen. De gewenste bijdrage voor het toiletgebouw is 345 euro en voor de grondverzakking is 225 euro. Totaalbedrag van 570 euro.

Project 2:

Projectnaam: Donatie aan weeshuis op Bali

Aanvraag door: Rianne Martens

Doel van het project: verbetering leefomstandigheden weeshuis

Omschrijving: De prioriteit gaat uit naar de volgende onderdelen : voedsel, gezondheid, onderwijs en onderhoud gebouwen. Heel veel geld is nodig voor vlees, kip, verse melk en fruit, groentes, rijst, toiletartikelen zoals tandpasta, shampoo, zeep. Multivitaminen voor kinderen, keukengerei zoals potten en pannen. Wanneer de kinderen na schooltijd thuis komen zou het fijn zijn als er enkele computers zijn of leesboeken , muziekinstrumenten, gezelschapsspelletjes, sportattributen verf, kleurpotloden etc. Er wonen 94 kinderen dus er is echt behoefte aan bovenstaande zaken. De gewenste bijdrage bedraagt €250

Uitstapje donateurs:……………..geslaagd!

Ondanks het geringe aantal deelnemers (het voltallige gezelschap bestond uit 20 personen) kunnen we terugkijken op een geslaagd kennismakingsevenement. Eén van onze donateurs, Hans Coninx, vertelt over deze middag het volgende:

Zondag 6 oktober hebben wij (Thea en Hans Coninx) kennis mogen maken met de oprichters en leden van de Stichting Helpende Handen. Onder het genot van een kopje koffie bij de Piushaven hebben wij ons aan elkaar voorgesteld. Ton vd Ven vertelde over zijn kennismaking met Nilam Bastola, de Nepalees die in zijn geboortedorp Necha begonnen is met het opzetten van een klein ziekenhuis. (Zo zie je maar hoe klein de wereld kan zijn, want voor ons is Nilam Bastola een vertrouwd persoon, omdat wij al twee keer met zijn reisorganisatie in Nepal hebben rondgetrokken.)

Na de koffie werd het tijd voor een activiteit: het organsiatiecomité had een stadswandeling georganiseerd en onder de bezielende leiding van Fons van den Hout werden we door de stad geleid. Je meent dan je stad te kennen, maar Fons wist ons via allerlei ‘tussendoorstraatjes’ een mooi doorkijkje van Tilburg te bezorgen. Na enkele uren kwamen we weer in de Piushaven waar we onder het genot van een drankje nog gezellig hebben na gekletst.

Ik hoop dat Helpende Handen verder mag uitgroeien tot een krachtige organisatie en hoop iedereen volgend jaar weer te zien bij een volgend treffen.

Hartelijk dank voor de gezellige middag

Hans Coninx

Uitstapje Donateurs

Terugkijkend kwamen wij tot de conclusie dat we in 2014 weer een evenement op touw gaan zetten: u hoort nog van ons!

Projecten in 2013:……hartverwarmend!

Afgelopen jaar zijn we in de gelegenheid geweest om een drietal projecten uit te laten voeren. Hieronder kunt u lezen waar de gelden aan besteed zijn d.m.v. verslagjes en foto’s van de betreffende personen die een project hebben aangevraagd.

Het eerste project betrof de aanvraag voor de aanschaf van een computer door Baikuntha Simkadha uit Nepal. Het betrof een bedrag van €305,50. Een verslag hierover zal nog volgen.

Het tweede project betrof de aanvraag van Rianne Martens voor een project op Bali. Hier ging €200 naar toe en zij doet het volgende verslag.

Project Bali

Het derde project was door Suzanne van Dongen aangevraagd voor een project in Gambia. Hoe de €300 besteed zijn leest u in haar verslag.

Project Gambia

Tot slot hebben we nog €458,17 over kunnen maken naar ons vaste project ‘ Ziekenhuis Necha’ in Nepal. Since 2010 Doctors (Robin Shrestha / Rajan Phuyal / Mukhiya Ghale / Gaurav Ghale / Shashi Ranjan Tiwari) and their medical staffs have been providing the following services:

  • Basic consultation and pharmacy
  • First aid and emergency care
  • Ante natal care and deliveries
  • Referrals to specialist hospitals

In addition the doctor is advising the patients on preventive health and hygiene.

All we want to built hospital building, training and producing more skilled man power, well equipped lab, 24 hours back up power etc. because these villagers deserve our best care and attention. To be able to do this however we also need help and support! Together we can change lives forever.

Op de website van het ziekenhuis kun je nog meer te weten komen over dit goede doel: www.nechacommunityhospital.org