Privacyprotocol Helpende Handen

Versie 1.0

 

Helpende Handen is een stichting die kleinschalige humanitaire doelen ondersteunt door middel van gelden van deelnemers en donateurs.

Helpende Handen

 

Adres

p/a Nieuwstraat 54, 5051 NV Goirle

E-mailadres

info@helpendehanden.nu

In dit document hebben wij vastgelegd hoe Helpende Handen omgaat met de persoonsgegevens van deelnemers, donateurs, begunstigden en het bestuur.


 

Deelnemers

Deelnemers van de foundation hebben stemrecht. Zij betalen jaarlijks een bijdrage. Van onze deelnemers worden de volgende gegevens vastgelegd:

(Persoons)gegevens Doel
Voor- en achternaam Identificatie van de deelnemer
E-mailadres Voor contact met de deelnemer.

 

Enerzijds om te informeren wat er met de donatie wordt gedaan (via een nieuwsbrief) en anderzijds voor herinnering aan jaarlijkse bijdrage.

Registratie of jaarlijkse bijdrage is voldaan Bepalen of deelnemer stemrecht heeft of niet
Toestemming nieuwsbrief Registratie of de deelnemer een nieuwsbrief wil ontvangen

 

De gegevens van deelnemers zijn alleen inzichtelijk voor het bestuur. De gegevens worden niet langer bewaard dan de duur van de deelname. Wilt een u niet meer deelnemen, dan worden uw gegevens binnen 1 maand verwijderd. Wilt u inzage in uw gegevens, wilt u niet meer deelnemen of uw gegevens gewist hebben, dan kunt u een email te sturen naar info@helpendehanden.nu.

Als een donateur onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kan dit ook per mail worden aangegeven.


 

Donateurs

Donateurs hebben geen stemrecht. Van donateurs wordt het volgende vastgelegd:

 

(Persoons)gegevens Doel
Voor- en achternaam Identificatie van donateur
E-mailadres Voor contact met de donateur en vragen toestemming vermelding op website

 

Drie jaar na de donatie wordt de vermelding op de website verwijderd.


 

Begunstigden

Begunstigden ontvangen gelden uit de stichting. Van de begunstigden wordt het volgende vastgelegd:

 

(Persoons)gegevens Doel
Voor- en achternaam en ivt naam en contactgegevens organisatie Identificatie van de begunstigde en ivt van de organisatie
E-mailadres Onderhouden contact over donatie en vragen toestemming plaatsen verslag en foto’s op website
Foto’s Voor plaatsing bij verslagen
Toestemming verslag en foto’s Voor plaatsing op website
Bankgegevens Om de donatie over te kunnen maken
Overgemaakt bedrag en gemaakte afspraken Ten behoeve van boekhouding

 

Vijf jaar na de donatie worden de gegevens van de begunstigden verwijderd uit het bestand van het bestuur.


 

Van bestuurders wordt het volgende vastgelegd:

(Persoons)gegevens Doel
Adresgegevens Nodig voor fiscale administratie
Foto Voor plaatsing op de website
Toestemming foto Registratie van gegeven toestemming voor plaatsing foto op de website

 

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Helpende Handen uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de administratie (info@helpendehanden.nu). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).