Wat willen wij

Samen met u willen wij geld inzamelen om humanitaire projecten in binnen- en buitenland te ondersteunen. Projecten die door elke deelnemer kunnen worden aangedragen. Helpende Handen wil elk jaar minimaal drie projecten ondersteunen: Een jaarlijks terugkerend project is het weeshuis Lion King, Singaradja op Bali. Daarnaast hebt u stemrecht bij het bepalen van de twee andere projecten.

Een jaarlijkse bijdrage van €25,-, wat u tevens het recht geeft projecten aan te dragen en te stemmen op een ingediend project. De bedoeling is om in januari van elk jaar uw bijdrage te ontvangen. Een eenmalige geldelijke bijdrage (exclusief stemrecht) is uiteraard ook welkom. Via één van de contactadressen kunt u projectvoorstellen doen, waarna we contact met u zullen opnemen om e.e.a. concreet te bespreken.