Samen met u willen wij geld inzamelen om humanitaire projecten in binnen- en buitenland te ondersteunen. Een project kan door elke deelnemer worden aangedragen. Helpende Handen wil elk jaar drie goede doelen ondersteunen: één jaarlijks vast terugkerend project is het Weeshuis Lion King in Singaradja op Bali. Daarnaast hebt u stemrecht bij het bepalen van de twee andere projecten.

Wij vragen een jaarlijkse bijdrage van €25,- waarmee u het recht krijgt projecten aan te dragen en te stemmen op een ingediend project. Eenmalige geldelijke bijdragen (exclusief stemrecht) zijn uiteraard ook welkom. Via ons contactadres info@helpendehanden.nu kunt u zich aanmelden. Ook is dit het adres om projectvoorstellen doen, waarna we contact met u zullen opnemen om e.e.a. concreet te bespreken.

Helpende Handen

Ondersteunt humanitaire projecten in binnen- en buitenland